Ανακατεύθυνση και συντήρηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης εργοταξιακού γερανού (Bachelor thesis)

Μπουρντιουγκόβ, ΜπόγκλτανΓεωργίου, Πέτρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6910
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Electrical engineering
Maintenance
Building sites
Keywords: Ηλεκτρολογία;Συντήρηση;Εργοταξιακός γερανός
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6910
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF2282009.pdf5.04 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons