Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος ψηφιακού μετατροπέα κατανάλωσης σε ευρώ και παροχή ειδικής προστασίας (Bachelor thesis)

Μαυρόπουλος, Σπυρίδων - Ιωάννης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6914
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Subject classification: Computer science
Conversion
Euro
Keywords: Πληροφορική;Ψηφιακός μετατροπέας;Ευρώ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6914
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 95-96
Subject classification: Computer science
Conversion
Euro
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-06T03:09:25Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Publication date: 2010
Advisor name: Πογαρίδης, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 96
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF3102010.pdf2.12 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons