Μελέτη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού για την διαχείριση παραγγελιών πελατών σε αλυσίδες ταχυφαγείων (Bachelor thesis)

Αουντατάλα, ΔημήτριοςΚοτζαγεωργίου, Σάββας


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6915
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την τυποποίηση της διαδικασίας που ακολουθείται για τον σχεδίασμά, την ανάπτυξη και την παραγωγή μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Η δομή της πτυχιακής εργασίας είναι τέτοια ώστε να αναφέρονται τα βήματα της διαδικασίας ένα προς ένα. Κάθε κεφάλαιο περιγράφει και ένα κομμάτι της διαδικασίας και της μεθοδολογίας ανάπτυξης. Έτσι έχουμε τα εξής κεφάλαια : Εισαγωγή - Απαιτήσεις - Σχεδίαση - Κωδικοποίηση - Χρονοδιάγραμμα - Περιγραφή Συστήματος - Τεστ Συστήματος - Παράρτημα 1ο Οδηγίες Εγκατάστασης, Οδηγίες Χρήσης - Παράρτημα 2ο Πηγαίος Κώδικας.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Subject classification: Computer science
Software
Order
Keywords: Πληροφορική;Λογισμικό;Παραγγελίες;Ταχυφαγείο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6915
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Computer science
Software
Order
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-06T03:14:32Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Publication date: 2010
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την τυποποίηση της διαδικασίας που ακολουθείται για τον σχεδίασμά, την ανάπτυξη και την παραγωγή μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Η δομή της πτυχιακής εργασίας είναι τέτοια ώστε να αναφέρονται τα βήματα της διαδικασίας ένα προς ένα. Κάθε κεφάλαιο περιγράφει και ένα κομμάτι της διαδικασίας και της μεθοδολογίας ανάπτυξης. Έτσι έχουμε τα εξής κεφάλαια : Εισαγωγή - Απαιτήσεις - Σχεδίαση - Κωδικοποίηση - Χρονοδιάγραμμα - Περιγραφή Συστήματος - Τεστ Συστήματος - Παράρτημα 1ο Οδηγίες Εγκατάστασης, Οδηγίες Χρήσης - Παράρτημα 2ο Πηγαίος Κώδικας.
Advisor name: Παχίδης, Θεόδωρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 197
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF3142010.pdf4.65 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons