Πτωχεύσεις, ακάλυπτες επιταγές, διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές στο Βόρειο Έβρο. Οικονομική κρίση και εμπορικοί θεσμοί στην περιφέρεια (Bachelor thesis)

Τσιφουντούδης, Δημοσθένης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6934
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Subject classification: Financial crises--Greece
Entrepreneurship--Greece--Hevros
Business failures--Greece
Keywords: Επιχειρηματικότητα;Πτώχευση;Οικονομική κρίση;Ελλάδα;Έβρος (Νομός)
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6934
Appears in Collections:Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1402001.pdf1.03 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons