Τιμολογιακή πολιτική στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (Bachelor thesis)

Καρατζιά, Πασχαλίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6954
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Service industries--Management
Price fixing
Keywords: Εταιρίες παροχής υπηρεσιών;Τιμολογιακή πολιτική
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6954
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Service industries--Management
Price fixing
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-06T18:59:50Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 999
Advisor name: Καμενίδου, Ειρήνη
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 144
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2912013.pdf2.4 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons