Δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα (Bachelor thesis)

Νικολαϊδης, Νικόλαος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6964
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Income tax--Law and legislation--Grrece
Value-added tax--Accounting--Law and legislation
Tax exemption--Law and legislation--Greece
Keywords: Φορολογία εισοδήματος;Φορολογικό δίκαιο;Ελλάδα;Απαλλαγή φόρου;Έκπτωση φόρου
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6964
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Income tax--Law and legislation--Grrece
Value-added tax--Accounting--Law and legislation
Tax exemption--Law and legislation--Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-07T06:42:49Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 1999-11
Advisor name: Παραχαρίδης, Βασίλειος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1031999.pdf2.53 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons