Οι εξουσίες ελέγχου των επιχειρήσεων από την επιτροπή στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού (Bachelor thesis)

Κανίδου, Μάρθα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6969
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Competition, Unfair--European Union countries
Antitrust law--European Union countries
Commercial law--European Union countries
Keywords: Πολιτική ανταγωνισμού;Κανόνες ανταγωνισμού;Έμπορικό δίκαιο;Ευρωπαϊκή Ένωση;Αθέμιτος ανταγωνισμός
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6969
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1672002.pdf2.66 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons