Οι αυξομειώσεις των συντελεστών φορολογίας στη χώρα μας (Bachelor thesis)

Θωμά, Μαριάνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/696
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Taxation
Greece
Keywords: Συντελεστές φορολογίας;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/696
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Taxation
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-30T08:34:25Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2013-03
Advisor name: Παρχαρίδης, Βασίλειος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 93
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013052.pdf1.15 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons