Οπτικοποίηση HP-GL και DM/PL αρχείων στην οθόνη (Bachelor thesis)

Κουτσός, Δημήτριος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6975
Institution and School/Department of submitter: Τεχνολογικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Subject classification: Visualization
HP-GL (Computer Graphics language)
Keywords: Γλώσσα προγραμματισμού Java;Γλώσσα HP-GL
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6975
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ptyxiaki_Doc.pdf473.85 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons