Ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείριση βαθμολογιών σπουδαστών (Bachelor thesis)

Μουγγόλιας, Ανδρέας


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6979
Institution and School/Department of submitter: Τεχνολογικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Subject classification: Software development
Database management system
Keywords: Διαχείριση βαθμολογιών σπουδαστών;Σχεδίαση βάσης δεδομένων
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6979
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής
This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons