Προγραμματισμός μοντέλων δικτύων ουράς με πεπερασμένη χωρητικότητα και πολλαπλούς εξυπηρετητές (Bachelor thesis)

Σεβδάλης, ΑντώνιοςΧρηστίδης, Ιωάννης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6982
Institution and School/Department of submitter: Τεχνολογικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Subject classification: Queuing networks (Data transmission)
Multiple general servers
Keywords: Μοντέλα δικτύων αναμονής;Κλειστά δίκτυα με πολλαπλούς εξυπηρετητές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6982
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής
This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons