Ανάπτυξη λογισμικού για σιτηρέσιο τροφοδοσίας ζώων (Bachelor thesis)

Ντινόπουλος, Παύλος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6989
Institution and School/Department of submitter: Τεχνολογικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Subject classification: Software development
Animal Husbandry
Keywords: Τυποποίηση σιτηρεσίου;Βάση δεδομένων ποσοτήτων ενέργειας/τροφής
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6989
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Βιβλίο Πτυχιακής.pdf944.91 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons