Διεθνής οικονομική κρίση 2008 και η ελληνική εμπειρία (Bachelor thesis)

Τσολαχίδου, ΔέσποιναΣαρίδης, Νικόλαος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/699
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Global Financial Crisis, 2008-2009
Greece
Keywords: Οικονομική κρίση-Παγκόσμια;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/699
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Global Financial Crisis, 2008-2009
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-30T08:53:50Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2013
Advisor name: Γκρος, Χρήστος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 106
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013032.pdf1.93 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons