Στρατηγικές μάρκετινγκ των βιομηχανιών παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων (Bachelor thesis)

Ποτήρη, ΣοφίαΦλουρίδου, Ευθαλία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7007
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Consumer goods
Marketing--Management
Sales management
Product management
Keywords: Καταναλωτικά προϊόντα;Μάρκετινγκ;Διαχείριση;Προώθηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7007
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO971996.pdf1.83 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons