Εφαρμογή πληροφορικής στις εμπορικές επιχειρήσεις (Bachelor thesis)

Πιτσάκη, ΣοφίαΚοκτσίδου, Χάϊδω


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7031
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Business enterprises--Computer networks--Management
Management information systems
Keywords: Εμπορική διαχείριση;Πληροφοριακά συστήμα διοίκησης;Επιχειρήσεις;Αυτοματοποίηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7031
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO911996.pdf1.6 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons