Διοίκηση ποιότητας και το εργασιακό περιβάλλον: Μια εμπειρική έρευνα στον τραπεζικό τομέα. Η περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Bachelor thesis)

Αποστολίδης, Σάββας


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7079
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας>Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας>Τμήμα Δοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Total quality management
Banks
Keywords: Διοίκηση ολικής ποιότητας;Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7079
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ.pdf1.02 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons