Μια εξέταση στην αιτιώδη λογική της δημιουργίας οικονομικού κέρδους: Αντιπαραβάλλοντας τη θεωρία της ανταγωνιστικής στρατηγικής του Porter και την άποψη που βασίζεται στους πόρους της επιχείρησης (resource based view-RBV) (Bachelor thesis)

Παπαθα, Όλγα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7081
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας>Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας>Τμήμα Δοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Competitive strategy
Resource-based view
Keywords: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διαρκείας;Ανταγωνιστική στρατηγική;Συμπληρωματικότητα θεωριών
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7081
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1172004.pdf755.06 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons