Παραγωγικές επενδύσεις-ο νέος αναπτυξιακός νόμος και οι προοπτικές βελτίωσης του μηχανισμού προώθησης των παραγωγικών επενδύσεων στη χώρα μας (Bachelor thesis)

Χαμτζίδου, ΓεωργίαΤσαλδάρης, Λάζαρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7082
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας
Subject classification: Investments
Law and economic development
Productivity
Keywords: Παραγωγικές επενδύσεις;Αναπτυξιακός νόμος;Προοπτικές βελτίωσης;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7082
Appears in Collections:Χωρίς Πληροφορία Σχολής ή Τμήματος

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012112.pdf74.8 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons