Εκτιμήσεις του αποτελέσματος των αποδοχών στην εργασιακή ικανοποίηση των Ελλήνων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών (Bachelor thesis)

Ψωμιάδης, Θεόδωρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7098
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Football players--Greece
Job satisfaction
Wages
Keywords: Ποδοσφαιριστές;Ελλάδα;Αμοιβές;Επαγγελματική ικανοποίηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7098
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Football players--Greece
Job satisfaction
Wages
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-09T18:46:11Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 999
Advisor name: Δεν διατίθεται
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 97
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2432006.pdf1.7 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons