Αυτοματοποίηση ψυκτικού πύργου με χρήση προγράμματος WINCC της SIEMENS, στη βιομηχανία "ΣΙΔΕΝΟΡ Α-Ε " του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ (εργοστάσιο Θεσσαλονίκης) (Bachelor thesis)

Βογιατζής, Νικόλαος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7099
Institution and School/Department of submitter: Τεχνολογικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Subject classification: Automation
Steel industry
Keywords: Ψυκτικός πίνακας;Ψυκτικός πύργος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7099
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF112007.pdf2.9 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons