Παραγωγή ευρετηρίων KWIC (Bachelor thesis)

Κωνσταντάκη, Γιασεμούλα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7121
Institution and School/Department of submitter: Τεχνολογικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Subject classification: Concordances
Indexing system
Keywords: Πίνακες συμφραζομένων;Παραγωγή ευρετηρίων
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7121
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Concordances
Indexing system
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-10T14:24:48Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τεχνολογικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Publication date: 2004
Advisor name: Αλεβίζος, Θεόδωρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Publishing institution: teikav
Number of pages: 101
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1142004.pdf1.37 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons