Ανάπτυξη δικτύου στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Έβρου (Bachelor thesis)

Τσολακίδου, Γλυκερία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7124
Institution and School/Department of submitter: Τεχνολογικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Subject classification: Computer network
Client/server computing
Keywords: Δίκτυο Ε.Α.Σ Ν. Έβρου;Λογισμικό
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7124
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Computer network
Client/server computing
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-10T15:18:47Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τεχνολογικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Publication date: 2006
Advisor name: Αλεβίζος, Θεόδωρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Publishing institution: teikav
Number of pages: 64
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1232006.pdf1.28 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons