Μελέτης ηλεκτρικής εγκατάστασης υδραυλικού ανελκυστήρα (Bachelor thesis)

Τουρτούρας, Αθανάσιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7131
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Elevators
Electrical engineering
Keywords: Υδραυλικού ανελκυστήρες;Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης;Ηλεκτρολογία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7131
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF21988.pdf2.96 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons