Μονάδα ανάκτησης θείου (Claus sulfur recovery unit - SRU) : περιγραφή λειτουργίας, παρακολούθηση απόδοσης και προοπτικές βελτίωσης αυτής (Bachelor thesis)

Γκατζιώλης, Στέλιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7138
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Subject classification: Sulfur
Desulfurization
Keywords: Αποθείωση;Ανάκτηση θείου;Μονάδα ανάκτησης θείου Claus
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7138
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF762006.pdf933.19 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons