Χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding): οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των καταναλωτών/χρηστών να συνεισφέρουν στην χρηματοδότηση έργων μέσω του διαδικτύου (Master thesis)

Κοντογιαννίδης, Πρόδρομος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7146
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Master in Business Administration (MBA)/ Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
Subject classification: Crowd funding
Sponsorship
Keywords: Χρηματοδότηση από το πλήθος;Έργα μέσω διαδικτύου
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7146
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02012013x04x8.pdf02012013x04x84.34 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons