Η στρατηγική αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης από τις Ελληνικές ΜΜΕ: η περίπτωση των επιχειρήσεων εμφιάλωσης ποτών και τυποποίησης τροφίμων (Master thesis)

Πόλλας, Ιωάννης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7148
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Master in Business Administration (MBA)/ Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης
Subject classification: Business enterprises
Keywords: ΜΜΕ;Εμφιάλωση ποτών
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7148
Appears in Collections:Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02012013x04x9.pdf02012013x04x93.27 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons