Σύστημα αξιολόγησης προσωπικού δημόσιου οργανισμού (Bachelor thesis)

Ιορδανίδου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7149
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Master in Business Administration (MBA)/ Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης
Subject classification: Performance appraisal
W.22.01 Public administration
Keywords: Σύστημα αξιολόγηση προσωπικού;Δημόσιος οργανισμός
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7149
Appears in Collections:Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02012013x04x10.pdf02012013x04x105.87 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons