Το downloading μουσικού υλικού και λογισμικών προγραμμάτων από το διαδίκτυο (Bachelor thesis)

Πλιουμπής, Ευάγγελος Δ.


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/714
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: Downloading of data
Music--Software
Internet
Keywords: Downloading;Μουσικό υλικό;Μουσικό λογισμικό πρόγραμμα;Διαδίκτυο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/714
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Downloading of data
Music--Software
Internet
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-30T10:55:55Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Publication date: 2012-10
Advisor name: Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου, Πόπη
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Publishing institution: teikav
Number of pages: 169
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012215.pdf2.59 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons