Η αγορά εργασίας των στελεχών του Νομού Καβάλας (Bachelor thesis)

Ιφογλού, Ελισσάβετ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7152
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Master in Business Administration (MBA)/ Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης
Subject classification: Labor market
Human resources
Keywords: Αγορά εργασίας;Ανθρώπινο δυναμικό;Νομός Καβάλας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7152
Appears in Collections:Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02012014x04x2.pdf02012014x04x21.01 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons