Η αγορά εργασίας των στελεχών του Νομού Καβάλας (Bachelor thesis)

Ιφογλού, Ελισσάβετ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7152
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Master in Business Administration (MBA)/ Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης
Subject classification: Labor market
Human resources
Keywords: Αγορά εργασίας;Ανθρώπινο δυναμικό;Νομός Καβάλας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7152
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Labor market
Human resources
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-11T16:30:44Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Master in Business Administration (MBA)/ Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης
Publication date: 2014-01
Advisor name: Κουτρούκης, Θεόδωρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Master in Business Administration (MBA)/ Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης
Publishing institution: teikav
Number of pages: 107
Appears in Collections:Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02012014x04x2.pdf02012014x04x21.01 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons