Σχεδίαση και κατασκευή γεννήτριας τετραγωνικών παλμών με την βοήθεια μικροεπεξεργαστή. (Bachelor thesis)

Καζίλης, Νικόλαος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7158
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Microprocessors
Pulse-duration modulation
Keywords: Γεννήτρια τετραγωνικών παλμών;Μικροεπεξεργαστής
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7158
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF52003.pdf35.09 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons