Θέρμανση κατοικίας και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη και μονοσωλήνιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης (Bachelor thesis)

Μπαρντακτζιάν, Μαρκ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7163
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας
Subject classification: Solar thermal energy
Heating--Equipment and supplies
Keywords: Σύστημα θέρμανσης;Ηλιακός συλλέκτης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7163
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF31993.pdf2.31 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons