Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων για το δημόσιο τομέα (IPSAS) στη λογιστική πληροφόρηση του δημοσίου τομέα. Εφαρμογή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' βαθμού στην περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης (Master thesis)

Δημητριάδης, Δημήτρης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7168
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής/ Μεταπτυχιακό στη Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές
Subject classification: IPSAS
Accounting--Standards
Keywords: IPSAS;Λογιστικά προτυπα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7168
Appears in Collections:Μεταπτυχιακό στη Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02032014x04x21.pdf02032014x04x211.4 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons