Φορολογία εισοδήματος εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες νομικών και φυσικών προσώπων - φορολογική αναμόρφωση (συγκριτική ανάλυση των Ν. 4110/2013 και Ν. 2238/1994) (Bachelor thesis)

Τσομπανόπουλος, Ευάγγελος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7169
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής/ Μεταπτυχιακό στη Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές
Subject classification: Income tax
V.09.04 Taxation
Keywords: Φορολογία εισοδήματος;Εκπιπτόμενες και μη δαπάνες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7169
Appears in Collections:Μεταπτυχιακό στη Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02032014x04x19.pdf02032014x04x191.91 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons