Σύγκριση φορολογικού συστήματος Ελλάδας-Εσθονίας (Bachelor thesis)

Κυρίτσης, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7173
Institution and School/Department of submitter: Δεν υπάρχει πληροφορία
Subject classification: Tax system
Greece
Esthonian . . .
Benchmarking
Keywords: Σύγκριση;Φορολογικό σύστημα;Ελλάδα;Εσθονία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7173
Appears in Collections:Χωρίς Πληροφορία Σχολής ή Τμήματος

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012186.pdf1.77 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons