Συνδυασμένο σύστημα θέρμανσης με λέβητα-αντλία θερμότητας (Bachelor thesis)

Παλλάδας, Βασίλειος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7187
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας
Subject classification: Heating
Boilers
Heat pumps
Mechanical engineering
Keywords: Σύστημα θέρμανσης;Αντλίες θερμότητας;Λέβητες;Μηχανολογία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7187
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF51993.pdf2.57 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons