Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μονάδα εκτροφής δυναμικότητας χιλίων μοσχαριών. (Bachelor thesis)

Ιασωνίδης, ΛεωνίδαςΨωρομύτη, Ζωή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7188
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
Subject classification: Farms
environmental impact
Sewage
Keywords: Μονάδα εκτροφής μοσχαριών;Περιβαλλοντικές επιπτώσεις;Απόβλητα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7188
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF42006.pdf61.53 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons