Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεννήτρια σε μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου. (Bachelor thesis)

Κωνσταντινίδου, Άλκιστη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7191
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Electric transformers
Electric generators
Natural gas
Keywords: Μετασχηματιστές;Γεννήτριες;Φυσικό αέριο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7191
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF42004.pdf111.02 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons