Δυνάμεις-Ροπές-Ταλαντώσεις σε Μ.Ε.Κ. (Bachelor thesis)

Κόντας, Βασίλειος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7196
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Μηχανολογίας
Subject classification: Internal combustion engines
Torque
Keywords: Μηχανές εσωτερικής καύσης;Παλινδρομικές μηχανές;Ροπές και δυνάμεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7196
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF32002.pdf34.65 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons