Αντιεκρηκτική ασφάλεια εγκαταστάσεων (Αίτια και Τεχνικές πρόληψης) (Bachelor thesis)

Παπακαλοδούκας, Ιωάννης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7198
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
Subject classification: Explosions
Flammability
Keywords: Εκρηκτική ατμόσφαιρα;Πηγές ανάφλεξης;Αντιεκρηκτικές εγκαταστάσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7198
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF22006.pdf59.42 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons