Τεχνοοικονομική μελέτη επέκτασης του συστήματος μεταφοράς-διανομής ηλεκτρικής ενέργειας νομού Έβρου. (Bachelor thesis)

Δαστερίδης, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7206
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Electricity grid
Electric power systems
Keywords: Εναέρια και υπόγεια δίκτυα;Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7206
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF22005.pdf134.7 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons