Μελέτη ευστάθειας συστήματος με τη μέθοδο των τροχιών (Bachelor thesis)

Καμπόζης, ΑναστάσιοςΜονογεννίδης, Κρίτων


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7208
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Electric power system stability
Rotational motion (Rigid dynamics)
Keywords: Συστήμα ηλεκτρικής ενέργειας;Έλεγχος;Ευστάθεια;Δυναμική περιστροφή
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7208
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF51985.pdf474.74 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons