Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Λαχίου Λακωνίας. (Bachelor thesis)

Μονεμβασίτη, Σταματίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7210
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
Subject classification: Pollution
environmental impact
Hotels
Keywords: Ξενοδοχειακή μονάδα;Ρύπανση;Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7210
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF12006.pdf29.88 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons