Σύστημα ERP-Τμήμα πώλησης. (Bachelor thesis)

Περπερή, ΠαρασκευήΚαραγιάννη, Ειρήνη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7214
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας Βιομηχανικής Πληροφορικής
Subject classification: Enterprise resource planning
Database
Keywords: Σύστηματα ERP;Βάσεις δεδομένων
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7214
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF2011.pdf33.01 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons