Επίλυση στατικών και χαμηλής συχνότητας προβλημάτων δύο διαστάσεων με την χρήση της ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων, μέσω του προγράμματος FEMM 3.4. (Bachelor thesis)

Γρηγοράκη, ΕλένηΚουκουφλής, ΛεωνίδαςΚωστοπούλου, Ευαγγελία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7215
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας Βιομηχανικής Πληροφορικής
Subject classification: Electromagnetism
Software
Keywords: Ηλεκτρομαγνητισμός;Λογισμικό FEMM 3.4;Μέθοδος ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7215
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Electromagnetism
Software
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-14T14:49:38Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας Βιομηχανικής Πληροφορικής
Publication date: 2006
Advisor name: Τσιάντος, Βασίλειος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας Βιομηχανικής Πληροφορικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 123
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF2006.pdf40.83 MBAdobe PDFView/Open



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons