Αντιλήψεις τουριστών σχετικά με τη δεοντολογική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών υπαλλήλων πρώτης γραμμής στο χώρο εργασίας τους στη νήσο Ρόδο. (Bachelor thesis)

Ζάχος, Παναγιώτης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7247
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism
Tourism employees
Keywords: Τουρισμός;Ξενοδοχειακοί υπάλληλοι;Επαγγελματική συμπεριφορά
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7247
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Tourism
Tourism employees
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-22T16:23:38Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2005-09
Advisor name: Οικονόμου , Στέφανος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 90
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO3722005.pdf13.5 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons