Ανάλυση και κατάρτιση της κατάστασης ταμειακών ροών. (Bachelor thesis)

Παπαλεωνίδα, ΡοδούλαΤουνουσίδου, Σεβαστή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7283
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Cash flow
Bank loans
International business enterprises--Accounting--Standards
business enterprises
Keywords: Ταμειακή ροή;Τραπεζικός δανεισμός;Επιχειρήσεις;Διεθνή Λογιστικά πρότυπα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7283
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO3512006.pdf50.58 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons