Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στον τραπεζικό κλάδο της Ελλάδας-μια εμπειρική μελέτη για τη θεώρηση του ζητήματος απ’ τους πελάτες των τραπεζών (Bachelor thesis)

Ιωαννίδου, Ευανθία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/729
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Corporate social responsibility
Banks and banking
Greece
Consumers
Keywords: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;Τραπεζικός τομέας;Ελλάδα;Πελάτες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/729
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Corporate social responsibility
Banks and banking
Greece
Consumers
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-30T12:42:20Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2013-03
Advisor name: Πολυχρονίδου, Περσεφόνη
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 79
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013054.pdf2.02 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons