Η επίδραση των πρακτικών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην απόδοση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (Bachelor thesis)

Δημογέροντα, Παρασκευή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/734
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Total quality management
Firm performance
Soft factors
Keywords: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας;απόδοση επιχειρήσεων;εμπειρική έρευνα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/734
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Total quality management
Firm performance
Soft factors
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-30T13:30:52Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2010-04
Advisor name: Τσολάκης, Αναστάσιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 97
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010269.pdf8.45 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons