Η στάση των καταναλωτών και η προώθηση προϊόντων ιδιωτικών ετικετών και επώνυμων προϊόντων: Ομοιότητες και διαφορές. (Bachelor thesis)

Αναστασίου, Ι.


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7361
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: House brands
Consumer Behavior
Brand equity
Keywords: Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας;Συμπεριφορά καταναλωτών;Επώνυμα προϊόντα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7361
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO3302009.pdf43.02 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons